Znaczenie kart Tarota - Rycerz Monet

Rycerz Monet

Rycerz Monet

Słowa kluczowe: praktyczny, metodyczny, stabilny, ofiarowanie, szacunek, uzasadniony wysiłek, orientacja finansowa

Ogólne znaczenie: Rycerz Monet to solidny, pracowity człowiek. Energia kryjąca się za tą kartą jest praktyczna, metodyczna i skupiona na czerpaniu korzyści z wysiłku. Ze wszystkich Rycerzy tylko ten stoi w miejscu. Jest uziemiony, zakorzeniony i pełen szacunku. Zobowiązanie się do celu. Praca „na roli” i przygotowywanie się do wielkich zbiorów. Niezawodność i wydajność. Osoby zajmujące się sprawami pieniężnymi. Godny zaufania. Ta karta może również wskazywać na wzięcie odpowiedzialności za projekt lub sytuację. Pozostając zaangażowanym w sprawę. I nadchodzący rozmówca. Szef na treningu. Oferta pracy.

Odwrócony: Spada. Odmowa wzięcia odpowiedzialności. Niedojrzałość. Uparty, nieelastyczny mężczyzna lub sposób myślenia. Skoncentruj się wyłącznie na materialnej stronie rzeczy. Materialista. Brak wyników dla wysiłków. Brak szacunku. Egocentryczny. „Moje, moje, moje”. Chciał być bandyta. Spłukany tyłek. Brakuje celów pieniężnych. Pozer. Wszystko flash, bez gotówki. Brak szacunku. Bezrobotny lub nisko płatna praca. Szukam materiałów informacyjnych.

Afirmacja: zobowiązuję się do realizacji moich celów.