Kalkulator Numerologiczny - jaką liczbą jesteś?

Już w czasach starożytnych znaleźć było można osoby, które uważały, że cyfry są językiem, który w pewnym stopniu jest w stanie opisać boski świat. W życiu codziennym nie zwracamy na to uwagi, jednak to właśnie liczby organizują i kierują naszym całym życiem. Odpowiednia interpretacja liczb z wielu dziedzin numerologii pozwala nie tylko dowiedzieć się jaki mamy charakter, ale też co powinniśmy robić i z kim zawiązywać przyjazne relacje.

W naszym kalkulatorze numerologicznym możesz sprawdzić nie tylko to jaka numerologiczną liczbą jesteś, ale także dowiedzieć jaki masz charakter, czy poznać liczbę pragnienia serca.

Sprawdź swoje liczby

Wprowadź swoją datę urodzenia oraz pełne imię i nazwisko, a otrzymasz informacje dotyczące Twoich duchowych liczb.Numerologia - Jak interpretować otrzymane liczby?

Najważniejszą liczbą na którą powinniśmy zwrócić uwagę na samym początku jest Liczba życia. Jest to liczba określająca nasz charakter, jakim człowiekiem jesteśmy oraz czego pragniemy. Jest to najbardziej ogólny wyznacznik naszego połączenia ze światem duchowym, jednak w bardzo wielu przypadkach idealnie odwzorowuje człowieka.

Kolejną liczbą jest liczba ekspresji. Przedstawia ona głównie emocjonalną, fizyczną oraz duchową strukturę człowieka. Pozwala ona poznać swoje mocne oraz słabe strony. Wyraża ona ogólny kształt ludzkiej osobowości.

Liczba serca dla wielu osób jest najważniejszą liczbą w duchowej numerologii. Pokazuje ona jaki człowiek jest naprawdę. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaka jest Twoja prawdziwa natura, czy posiadasz ukryty potencjał lub jakie są Twoje wewnętrzne potrzeby, ta liczba jest dla Ciebie.

Liczba osobowości skrywa się w literach imienia i nazwiska. Odpowiada ona na pytanie: jak widziany jest człowiek przez nasze najbliższe otoczenie. Przedstawia to, w jaki sposób i za co inni ludzie nas zauważają i doceniają.

Coraz częściej zapominaną lub pomijaną liczbą, są wyzwania życia. Przedstawiają one cele i warunki, którym musieliśmy, jesteśmy lub będziemy musieli sprostać. Wskazują one drogę naszego rozwoju oraz słabe strony nad którymi warto popracować. W wielu wypadkach zmuszają wręcz osoby do odnalezienia najlepszego sposobu do wyjścia z problemu.

Ostatnią liczbą, która ma zastosowanie w numerologii, jest liczba punktów zwrotnych. Wyznaczamy 4 punkty, które określają nam tematy kolejnych etapów naszego życia. Dodatkowo opisują kierunek w którym powinniśmy zmierzać.