Dziś będziemy starali się zachować powściągliwość w działaniach, a także przydałaby się elastyczność w dostosowaniu do sytuacji jakie się pojawią. Nie działać pod wpływem emocji, a zachować rozwagę i rozsądek. Dzień pod wpływem stabilizacji, ale dla niektórych tęsknoty za niespełnioną miłością .